Smit Supply Chain Advies
Pr. Julianastraat 1
8281 CK Genemuiden
T +31 (0) 38 200 40 90
E info@smit-sca.nl

  Waarover wilt u meer informatie ontvangen? Voor welk vakgebied? Of boek hier een gratis online strategiesessie
  Meer weten? Wij nemen contact met je op Neem contact op

  Het verbeterpotentieel omzetten naar een concreet resultaat

  Ontdek waar jouw kansen liggen?

  Een succesvolle aanpak

  Onze aanpak vanuit het prestatiehuis is altijd gericht op de klantbehoefte. Wat maakt onze aanpak succesvol? 

  • Vanuit een integraal klantbeeld, bepalen we samen de ontwikkelingsbehoefte met een BedrijfsScan
  • De betrokkenheid van de medewerkers tijdens een BedrijfsScan creëert draagvlak voor de toekomstige ontwikkelingen
  • De vertaling naar een BedrijfsStrategie en het verbeterprogramma is praktisch en to the point
  • Eigenaarschap, draagvlak en een praktische vertaling zijn de sleutelwoorden voor een duurzaam resultaat
  • Vanuit het PrestatieHuis wordt verbeterpotentieel in beeld gebracht

  PrestatieHuis

  Het prestatiehuis geeft alle onderdelen weer die aandacht behoeven in geval van het organiseren van een professionele bedrijfsvoering. Het huis bestaat uit de volgende onderdelen

  Purpose, missie, visie, kernwaarden
  Dit is het fundament waarop gebouwd wordt. Zoals bij de bouw van een huis begonnen wordt met het fundament, is het goed te bepalen wat de organisatie ten diepste drijft (purpose) en waar de organisatie aan herkenbaar is (kernwaarden), wat het bestaansrecht is (missie) en waar de organisatie voor wil gaan (visie).

  Bedrijfsstrategie
  In de bedrijfsstrategie wordt gedefinieerd hoe de visie gerealiseerd moet gaan worden. Hier wordt allereerst gekeken naar sterktes en zwaktes enerzijds en kansen en bedreigingen anderzijds. Vervolgens wordt bepaald welke Product Markt Combinaties (PMC’s) bediend gaan worden, wat voor de bediening hiervan vanuit het klantperspectief belangrijk is (product innovatie, klantaandacht, superieure operatie en uitvoering), en hoe dit door de onderneming op bedrijfsniveau gerealiseerd gaat worden. Tenslotte worden concrete doelstellingen gedefinieerd om tot realisatie van de bedrijfsstrategie te komen

  Functionele strategieën
  De bedrijfsstrategie wordt door vertaald naar een marketing en verkoopstrategie (commerciële strategie), een supply chain strategie en strategieën op het gebied van Finance, IT, HR etc. Deze functionele strategieën moeten vervolgens uitgewerkt worden in processen, systemen en de organisatie.

  Organisatie & Mensen
  Is er duidelijkheid met betrekking tot taken en verantwoordelijkheden? Hoe loopt de interne communicatie? Hoe werken medewerkers en teams samen? Zijn er mogelijkheden op het gebied van opleiding en talentontwikkeling?

  Processen
  Dit behelst procesmanagement en procesinrichting in algemeen zin, maar ook functie specifieke processen (bv. marketing, verkoop, supply chain management, HR, IT, Finance) als ook cross-functionele processen (bv. performance management, verandermanagement, veiligheidsmanagement, project management, duurzaamheidsmanagement, etc.).

  Systemen
  Processen en mensen worden ondersteund door machines, hard- en software. Ook onderwerpen zoals data analytics, business intelligence en master data management vallen hieronder.

  KPI’s
  Key Performance Indicatoren (KPI’s) geven aan of de organisatie op koers ligt om de gestelde strategische doelen te realiseren.

  Leiderschap
  Hoe ziet het leiderschap en aansturing er binnen de organisatie eruit? Hoe ervaren medewerkers dit?

  Cultuur
  De bedrijfscultuur bestaat uit de ongeschreven regels, gewoonten en gedrag van de medewerkers binnen een organisatie. De impact van de bedrijfscultuur is groot: ze bepaalt hoe goed je je voelt op het werk, hoe collega’s met elkaar omgaan en hoe succesvol een bedrijf is. De samenwerking, vertrouwen en feedback binnen de organisatie wordt bekeken.

  Wat wij nog meer voor u kunnen betekenen

  Dashboards

  Onze visuele dashboards geven je meer in- en overzicht. Je krijgt de juiste informatie op het juiste moment. Hierdoor kom je meer aan het stuur van jouw organisatie te zitten en kun je richting gaan geven aan de toekomst.

  Supply Chain

  Op zoek naar de optimale balans tussen werkkapitaal, operationele kosten en een optimale servicegraad? Wij helpen jou vanuit Supply Chain management met een heldere aanpak van strategie naar uitvoering en realiseren een maximale ondersteuning.

  Maak kennis met ons team

  Lotte Brom

  Consultant
  Met specialisatie in Finance en Supply Chain Management

  Verder lezen

  The best way of learning about anything is by doing

  Bert-Jan Pleijsier

  Directeur
  Consultant op het gebied van strategisch (IT) advies

  Verder lezen

  Wil je alleen maar snel? Ga alleen. Wil je ver komen? Dat doen we samen.

  Niek Beens

  Consultant
  Met specialisatie in Supply Chain en Lean

  Verder lezen

  Don't blame the people, blame the process

  Albert Beens

  Interim Manager/Directeur

  Verder lezen

  "Een schipper die vaart zonder doel klaagt altijd dat de wind verkeerd staat." (Seneca)

  Jan Teerds

  Directeur TNP Groep West

  Verder lezen

  Werken aan verbinding werkt!

  Kristelle Nieuwbroek – van der Bijl

  Office manager
  De onmisbare schakel in een soepele organisatie

  Verder lezen

  Where focus goes, energy flows.

  Marcel Knobbe

  Interim manager/directeur

  Verder lezen

  Aanpassingsvermogen: het nieuwe concurrentievoordeel!

  Bertine Riezebos

  Consultant

  Verder lezen

  Mensgerichte aanpak, resultaatgerichte oplossingen

  Martin Post

  Martin Post Voor mij is de belangrijkste les van 18 jaar ondernemerschap dat, om te kunnen groeien, het van belang is dat je als ondernemer durft te vertrouwen op de mensen in jouw team. Vorm heldere processen, verbind mensen en afdelingen op een organische manier met elkaar. Ondernemen is risico nemen dus durf het dan

  Verder lezen

  “Het gaat niet om wat je vraagt maar om wat je moet weten”

  Harm Jan de Roover

  Supply Chain consultant
  Demand planning | Supply Chain | Productie planning | S&OP

  Verder lezen

  I help companies to improve their Supply Chain.

  Marius van de Groep

  Bedrijfsadviseur

  Verder lezen

  "No need to think outside the box, simply realize there is no box."

  Arjan van Keulen

  Business Development

  Verder lezen

  De weg naar succes is altijd in ontwikkeling

  Dick Smit

  Directeur
  Consultant op het gebied van strategisch (Supply Chain) advies

  Verder lezen

  Laat je dromen niet voor altijd dromen blijven. Het is de bedoeling dat je er iets mee doet.

  Harry de Velde

  Interim Manager/Directeur
  Specialist op het gebied van doelen, resultaat- en procesverbeteringen

  Verder lezen

  "If everything seems under control, you’re just not going fast enough." (Mario Andretti)