Jezelf ontwikkelen

tot een effectief

en natuurlijk leider

Open inschrijving

Effectief Leiderschapsprogramma

Doel

Tijdens dit programma leren we je aan de hand van 8 aandachtsgebieden te ontwikkelen tot een zo effectief mogelijk leider. We onderzoeken je eigen waarden, je leiderschapsstijlen, je voorkeuren, je sterktes en zwaktes en je uitdagingen. Aan het eind van dit programma weet je hoe je ervoor kunt zorgen dat jouw team je volgt wegens gezag i.p.v. macht. Je bent expert in je eigen sterke eigenschappen en weet de eigenschappen binnen je team optimaal te benutten. Je wordt een natuurtalent in aanvoelen wat er leeft binnen je team en hoe je de medewerkers kunt dienen als effectief leider. Je kunt een optimale samenwerking faciliteren en weet tenslotte niet alleen hoe je het team kunt laten ontwikkelen, maar ook jezelf. Vanzelfsprekend heeft het volgen van dit programma als leidinggevende of met het gehele MT als gevolg dat alle medewerkers energieker, gemotiveerder en veerkrachtiger op de werkvloer verschijnen, de werk gerelateerde psychologische basisbehoeften zo goed als mogelijk bevredigd worden, het verzuim en verloop omlaag gaat en de prestaties omhoog. Door middel van heldere KPI’s en een kosten-baten analyse maken we dit meetbaar en stuurbaar.

Inhoud

Modules:                               5

Tijdsduur per module:     dagdeel

Tijdsduur programma:    +/- 10 weken

Inhoud programma:         Theorie en interactieve opdrachten

Investering:                          € 2.875,- (groepskorting bij meerdere deelnemers)

De opbouw en tijdsverdeling van het programma geeft genoeg tijd de stof te laten bezinken en toe te passen. Elke bijeenkomst starten we met een evaluatie. Vervolgens werken we aan een nieuw thema. Dit gebeurt altijd door een stukje onderliggende theorie om daarna interactief aan de slag te gaan met elkaar. We eindigen met het bespreken van de opdrachten voor de volgende module. De theorie en opdrachten zijn wetenschappelijk onderbouwd en worden op maat gemaakt voor jouw organisatieFeedback is een belangrijk onderdeel om licht te schijnen op je sterktes en zwaktes zodat je het beste uit beide kunt halen.  

Module 1: Leiderschapsprofielen 

Ontdek jouw leiderschapsprofiel en leer deze benutten in jouw functie als leidinggevende

In deze module: 

 • Maken we kennis met elkaar 
 • Bespreken we termen als vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en het belang vaoptimaal en effectief leiderschap 
 • Kijken we naar de theorie en toegevoegde waarde van evolutionair leiderschap 
 • Besteden we aandacht aan de mismatch tussen evolutionair leiderschap en modern leiderschap
 • Bespreken we de verschillen tussen leidinggeven vanuit macht of gezag 
 • Leren we meer over universele leiderschapsprofielen 
 • Reflecteren we op je eigen leiderschap en in welk profiel jij je comfortabel en effectief voelt 
 • Weerleggen we d.m.v. diverse tools de meerwaarde van jouw bedrijf, de producten én de werknemers  

Leerdoel: meer inzicht krijgen in termen als vitaliteit en duurzame inzetbaarheid, je visie ontwikkelen en hoe je deze integreert in jouw team, uitzoeken welk leiderschapsprofiel bij jou past en hoe je deze kunt inzetten om de effectiviteit en efficiëntie binnen je team te vergroten 

Module 2: Gespreksvoering 

Haal het beste uit gesprekken met je medewerkers door kennis op te doen over gespreksvoering en de technieken meteen in de praktijk te brengen 

In deze module: 

 • Onderzoeken we wat jouw basiswaarden zijn en hoe deze invloed hebben op jouw manier van leidinggeven 
 • Behandelen we diverse vormen van gespreksvoering en gesprekstechnieken 
 • Onderzoeken we de mogelijkheden van coachend leiderschap 
 • Leer je hoe je je team stimuleert tot oplossingsgericht denken 
 • Laten we zien hoe gespreksvoering ertoe kan leiden dat je eigen werkdruk niet hoger wordt 
 • Bespreken we hoe het tonen van empathie ervoor gaat zorgen dat de betrokkenheid omhooggaat en hoe dit jou als leider gezag oplevert 
 • Behandelen we het voeren van lastige gesprekken  

Leerdoel: Inzicht verkrijgen in jouw basiswaarden en hoe je deze integreert in je rol als leidinggevende, het ontwikkelen en oefenen van diverse gesprekstechnieken om de communicatie en zelfredzaamheid binnen het team te optimaliseren  

Module 3:  Competenties 

Ontdek de kwaliteiten van jou én je teamleden en leer ze in te zetten voor optimale prestaties en werkplezier 

In deze module: 

 • Leer je de betrokkenheid van je team verhogen door ze mee te nemen in beslissingen 
 • Onderzoeken we jouw competenties en hoe je die kunt inzetten om jezelf en je team te dienen 
 • Kijken we naar de kwaliteiten binnen jouw team en hoe je deze optimaal kunt benutten 
 • Leer je hoe je het meeste resultaat behaald uit een project evaluatie met je team 
 • Laten we zien hoe je jouw leiderschap kunt evalueren met je teamleden en wat dat je oplevert 

Leerdoel: Inzicht verkrijgen in je eigen competenties met als doel je medewerkers te kunnen dienen als leider, inzicht verkrijgen in de kwaliteiten binnen je team en hoe je deze kunt benutten, hoe je d.m.v. evaluatie van projecten en je eigen leiderschap kunt zorgen voor meer groei, samenwerking en verbinding 

Module 4: Hufterproofing  

Herken negatief gedrag onder je medewerkers en pak de regie terug met een concreet plan van aanpak 

In deze module: 

 • Gaan we verder met jouw basiswaarden en hoe je deze kunt ontwikkelen en inzetten als leider 
 • Bespreken we negatieve emoties op de werkvloer en hoe je hiermee omgaat 
 • Kijken we naar de primaire stressbron op de werkvloer 
 • Besteden we aandacht aan pesten op de werkvloer en hoe je hierop kunt acteren 
 • Zetten we gesprekstechnieken in om negatief gedrag bespreekbaar te maken 

Leerdoel: Het verder ontwikkelen van jouw waarden en hoe je deze kunt inzetten om jouw leiderschap te optimaliseren, het herkennen en adresseren van negatief gedrag en hoe je hierop kunt acteren 

Module 5: Autonoom en florerend team 

Creëer een autonoom en florerend team door in te zetten op competenties en verbinding 

In deze module: 

 • Leer je conflicten binnen je team herkennen 
 • Onderzoek je jouw reactie op problemen die je ervaart en bespreken we hoe je hier invloed op kunt uitoefenen 
 • Laten we je zien welke bewezen theorie je in kunt zetten om conflictsituaties aan te pakken 
 • Leer je de autonomie van je medewerkers vergroten  
 • Kijken we naar de kwaliteiten van je teamleden en hoe je daar als leidinggevende taken en projecten aan kunt koppelen 
 • Leer je leiders te ontwikkelen binnen je eigen team waardoor de effectiviteit en efficiëntie omhooggaat 
 • Laat ik je zien hoe je medewerkers meer gaan floreren en presteren door in te zetten op een pro sociale cultuur 
 • Evalueren we op het programma en sluiten we af 

Leerdoel: Conflicten herkennen, vaardigheden ontwikkelen ten behoeve van conflictresolutie, de autonomie van je medewerkers vergroten door hun kwaliteiten te herkennen en optimaal te benutten, je medewerkers meer laten floreren door in te zetten op een pro sociale cultuur