Wil je inzicht en overzicht

in jouw organisatie?

Met de BedrijfsScan krijg je inzichtelijk wat de actuele situatie van de supply chain en jouw organisatie is.

Scan aanvragen

BedrijfsScan

Welke kansen zijn er in jouw organisatie? 

De uitgebreidere BedrijfsScan gaat veel verder dan de QuickScan. De BedrijfsScan bestaat uit een intake, enquête, interviews, een duidelijke rapportage en een persoonlijke terugkoppelingDe BedrijfsScan is ook uit te breiden met één of meerdere praktijkdagen. Benieuwd naar het verbeterpotentieel van jouw organisatie?  

Intake 

Tijdens een intakegesprek bepalen we samen de aanpak en planning voor de BedrijfsScan bij jouw organisatieSpelen er concrete issues? Dan kunnen we die gelijk meenemen in de Scan.  

Vragenlijst 

Wij starten met een kwantitatieve inventarisatie. Dit betekent dat wij één of meerdere vragenlijsten naar een (selectie) van medewerkers versturen. Hiermee verzamelen wij data die ons informatie geeft over de wijze waarop een organisatie is ingericht.  

Interviews 

De analyse van de vragenlijsten vormt de basis voor de interviews. Dit is de kwalitatieve inventarisatie. Tijdens individuele gesprekken met een aantal medewerkers en het management stellen wij kritische vragen en kijken mee in de praktijk. Hierdoor krijgen wij een nog scherper beeld van uw organisatie. Tijdens de interviews zetten wij jou en jouw medewerkers al aan het denken over de mogelijkheden voor verbetering.  

Praktijkdagen (optioneel) 

Wil je nog meer inzicht in de mogelijkheden om te optimaliseren? Breid de BedrijfsScan dan uit met één of meerdere praktijkdagen. Wij kijken mee op de werkvloer tijdens de werkprocessen en overlegvormen. Hierdoor kunnen we nog een beter beeld vormen van de situatie.  

Uitkomsten en aanbevelingen 

De uitkomsten van de BedrijfsScan verwerken wij in een rapport met daarin onze bevindingen. Denk hierbij niet aan dikke rapporten met grote wollige verhalen en moeilijke woorden. Wij gaan voor concreet en praktisch: Een rapport met concrete tips en aanbevelingen. In een persoonlijke terugkoppeling bespreken we onze uitkomsten en bepalen we samen de vervolgstappen.  

Aan de slag! 

Met onze tips en aanbevelingen kun je direct zelf aan de slag met optimaliseren. Uiteraard helpen we je graag verder om de verbeteringen te realiseren!  

Meer weten?  

Wil je meer weten over de BedrijfsScan? Neem contact met ons op!
Klik hier voor een compleet overzicht van de QuickScan en BedrijfsScan.