Wilt u door een betere afstemming een beter bedrijfsresultaat bereiken?

Ontdek meer

Wilt u inzicht in de supply chain van uw bedrijf?

Door middel van het uitvoeren van een uitgebreide bedrijfsscan of een quickscan geven wij inzicht in de actuele situatie van de supply chain binnen uw bedrijf. De scan bestaat uit een kwantitatief en kwalitatief onderzoek, waarbij de interne & externe supply chain processen worden geanalyseerd. De scan levert een rapportage op waarin op een heldere en pragmatische manier inzicht wordt gegeven in de huidige, maar ook in de gewenste situatie. Kortom het geeft een aantal concrete handvatten om mee aan de slag te gaan.
Wilt u meer info of een gesprek aanvragen?

 

 

Wat is uw winnende bedrijfsstrategie?

Om te komen tot een optimale interne en externe supply chain en een goede balans tussen service en kosten, is het belangrijk om te weten en te definiëren wat uw bedrijfsstrategie en doelstellingen zijn. Is de focus op doelstellingen niet helder, of zijn de doelstellingen niet (volledig) vastgelegd: dan is het belangrijk hierover eerst duidelijkheid te creëren. Bijvoorbeeld, wilt u Product leadership, Customer Intimacy of Operational Excellence toepassen? Het is belangrijk te weten dat eerst de basis uitgelijnd hoort te worden en dat van daaruit de interne en externe supply chain wordt ingericht. Als u de focus helder heeft, dan zult u merken dat dit tot successen gaat leiden in samenwerking met anderen in de keten en zal dit een positief resultaat hebben op de klanttevredenheid en uiteindelijk ook in uw bedrijfsresultaat.

 

 

Doelstellingen realiseren? Maximale klantwaarde en een geoptimaliseerd rendement realiseren?

Wilt u lagere prijzen, meer winst, op tijd leveren, grotere productvariëteit, meer innovaties, klantgerichter werken, beter omgaan met volume fluctuaties, minder af- en uitval en een tevreden klant? Supply chain management heeft betrekking op alles wat te maken heeft met de ingaande en uitgaande stromen van een organisatie en vraagt om maximale samenwerking binnen en tussen bedrijven.

De interne supply chain is alles binnen uw organisatie en is gerelateerd aan inkoop, logistiek, sales, productie en planning. De externe supply chain is alles buiten uw organisatie en is gerelateerd aan leveranciers, klanten en andere stakeholders. De specialisten van Smit Supply Chain Advies helpen uw supply chain te organiseren om daarmee een optimale balans te vinden tussen service, kosten en investering. Zij helpen met het inrichten van de processen, zodat de strategie en doelstellingen van uw bedrijf maximaal worden ondersteund.

Capaciteitsmanagement (S&OP)

Wilt u balans tussen vraag en aanbod binnen uw organisatie? Indien hierop het antwoord ja is, dan is het belangrijk om na te denken over het invoeren en/-of het optimaliseren van S&OP. S&OP staat voor Sales en Operations planning, wat bijvoorbeeld inhoud dat de geprognotiseerde verkopen in lijn worden gebracht met de mogelijkheden van de organisatie, waarbij rekening wordt gehouden met de beschikbare capaciteiten en voorraden.

S&OP eenvoudig?

Hierop kunnen wij antwoorden dat het niet eenvoudig is, het is wel heel waardevol, het begin kan snel gemaakt worden, maar het groeien naar een optimale afstemming is vaak een langer proces. Belangrijk is dat er een sponsor is die het S&OP aanstuurt en dat de voordelen van dit proces door de hele organisatie begrepen worden.

Voordelen S&OP:

  • Hogere klanttevredenheid
  • Beter rendement machinepark
  • Lagere voorraden
  • Eerder inzicht in te verwachten resultaten
  • Betere onderhandelingspositie met uw leveranciers

Wilt u meer info of een gesprek aanvragen?